Sweden · Postal 405 04 · Legal Entity Identifier (LEI)Postal code 405 04 of Sweden has 92 Legal Entity Identifiers (LEI).


SE 405 04 · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
FÖRENINGEN RÖHSSKA KONSTSLÖJDSMUSEETS VÄNNER Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Haralds Minne Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Göteborgs Restauratörförenings Understödsfond Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Sjöfartsmuséet F Herbert O Karin Jacobssons Fond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Bertha och Felix Neuberghs Stiftelse Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Tranemo Sjukhjälps- Och Understödsstiftelser Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
ODD FELLOW LOGEN N:O 50 HEMDALLS STIFTELSER Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Parker Hannifin Abs Pensionsstift för Tjänstemän Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Erik Och Lily Philipsons Stiftelse Private Banking Foundations. Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Föreningen För Göteborgs Försvar Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Wernstedtska Stipendiestiftelsen För Konstnärlig Och Vetenskaplig Forskning Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Waterloo Arbetshem Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Ideella föreningen S:t Lukas i Göteborg med firma S:t Lukas i Göteborg Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Freja Och Axel Lemans Donationsfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Signhild Ekmans Fond För Pauvres Honteux Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Ivan Andersons Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Karin Och John Drumms Understödsfond Private Banking Foundations, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Chalmers Industriteknik Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
BERTHA & FELIX NEUBERGHS DON.FOND Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Grén-Brobergs Museistiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers Fond nr 1 Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 9 Boken Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
AnnMari och Per Ahlqvists Stiftelse GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
GLS Samförvaltade Stiftelser Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Israelitiska Sjukv- O Begravninssällskap Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Rosa O Markus Neubergs Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen William Chalmers Donationsfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Kassan För Köpmän I Göteborg Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Robert Och Martina Kjellströms, Född Svanfeldt, Stiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Generalkonsul Eric M Hultgrens Donationsfonsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Disponent CHR Storjohanns Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen de Fattiges Vänner i Göteborg Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Eleonore Dicksons Stiftelse Private Banking Foundations. GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Judiska Församlingens Fonder Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Nils O Dorthi Troedssons Forskningsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Dahlin-Ekströmska Fonden Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
GUIDO VECCHIS STIFTELSE Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
FRUNTIMMERSFÖRENINGEN FÖR DEN INRE MISSIONEN Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Änggårdsstiftelsen Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
John O Binnie Lindebergs Donation Till Pauvres Honteux Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Styrelsen För Göteborgs Sjöfartsmuseum Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Broströmska Sjukhemmets Donationer Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
TEATERHISTORISKA SAMFUNDET I GÖTEBORG Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Dr Hugo Hammars Fond För Sjöfartsteknisk Forskning Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Göteborgs Läkaresällskap Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Familjen Knut Och Ragnvi Jacobssons Stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Premiestiftelsen Private Banking Foundations R Norling GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Stipendiestiftelsen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Göteborgs Handelskompanis Deposition Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Erna Och Victor Hasselblads Stiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Direktör Nils Gustafssons Stiftelse för Frimurare Barnhuset Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Svea och Gunnar Oliver Brannefors´ stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons Fond För Blinda Och Synsvaga Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Doktor Felix Neuberghs Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Anna-Lisa och Bror Björnssons stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
SVERIGES REDAREFÖRENING Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Bergendala Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Theodor O Hanne Mannheimers Fond II Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons Forskningsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Prytz Donationer C R Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Arvid Carlsson Fonden Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps Forskningsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Frimurare Barnhus Direktionen Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Billerud AB:S Sociala Fond Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen För Vetenskaplig Forskning Inom Området Kirurgi Vid Shalgrenska Sjukhuset Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Felix Neuberghs professur i bank- och finansvetenskap Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR NEUROLOGISK FORSKNING Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Torsten o Wanja Söderbergs stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Edith Och Julius Bambergers Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Stödstiftelsen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Aktiebolaget Göteborgs Köpmannakonsult Private Banking Foundations, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Högskolan I Jönköping Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Ernst Wallins fond för understöd åt Pauvres Honteux Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Allmänna Hjälpföreningen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Emil och Maria Palms Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
OLOF OCH CAROLINE WIJKS FOND Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
G W Nymbergs Stiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE

SE · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
Goldcup 14542 AB Box 16431, Stockholm, SE-AB 103 27, SE
Garden Growth Industries AB Box 5047, Stockholm, SE-AB 102 41, SE
Varbergsvind Ekonomisk Förening Box 1043, Varberg, SE-N 432 13, SE
G&O 4 FASTIGHET AB DIABASGATAN 12, HELSINGBORG, 254 68, SE
Akei AB Streteredsvägen 24, Kållered, SE-O 428 33, SE
SaDa AB Björkvägen 29, Leksand, SE-W 793 33, SE
East Import i Höör AB Bruksvägen 6, Höör, SE-M 243 35, SE
Exfast Träkolet AB Artillerigatan 18, Stockholm, SE-AB 115 30, SE
Esplunda Lantbruk AB Bred Äsplunda, Enköping, SE-C 745 95, SE
PEPTONIC MEDICAL AB GUSTAVLUNDSVÄGEN 143, BROMMA, 167 51, SE
INOVYN SVERIGE AB ., STENUNGSUND, 444 83, SE
Skanska Healthcare AB Warfvinges väg 25, Stockholm, SE-AB 112 51, SE
Collector AB Box 11914 Ostra Hamngatan 24, Göteborg, SE-O 404 39, SE
Tecnoscan Processteknik AB Lagastigsgatan 6, Strömsnäsbruk, SE-M 287 32, SE
MIB Nordic AB Blockvägen 8, Växjö, SE-G 35245, SE
Söderslätts Spannmålsgrupp ekonomisk förening Box 84 Alnarp, Lomma, SE-M 230 53, SE
Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB Box 622, Nyköping, SE-D 611 10, SE
LightsOn AB Terminalgatan 3, Vellinge, SE-M 235 39, SE
Advokat Lars-Erik Saltin AB Katrinedalsgatan 9, Karlskoga, SE-T 691 31, SE
Vitamin Well AB Box 22075, Stockholm, SE-AB 104 22, SE