Sweden · Postal 405 04 · Legal Entity Identifier (LEI)Postal code 405 04 of Sweden has 92 Legal Entity Identifiers (LEI).


SE 405 04 · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
Adlerbertska Stipendiestiftelsen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
AnnMari och Per Ahlqvists Stiftelse GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
FRUNTIMMERSFÖRENINGEN FÖR DEN INRE MISSIONEN Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
GUIDO VECCHIS STIFTELSE Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Billerud AB:S Sociala Fond Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen För Vetenskaplig Forskning Inom Området Kirurgi Vid Shalgrenska Sjukhuset Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Agnes och Edvin Österbergs Donationsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
SVERIGES REDAREFÖRENING Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Chalmers Industriteknik Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Generalkonsul Eric M Hultgrens Donationsfonsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
BERTHA & FELIX NEUBERGHS DON.FOND Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Direktör Nils Gustafssons Stiftelse för Frimurare Barnhuset Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Dr Hugo Hammars Fond För Sjöfartsteknisk Forskning Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Bergendala Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Göteborgs Restauratörförenings Understödsfond Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
John O Binnie Lindebergs Donation Till Pauvres Honteux Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Svea och Gunnar Oliver Brannefors´ stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Handlanden Hjalmar Svenssons Forskningsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Ivan Andersons Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Judiska Församlingens Fonder Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Felix Neuberghs professur i bank- och finansvetenskap Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Wernstedtska Stipendiestiftelsen För Konstnärlig Och Vetenskaplig Forskning Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Bertha och Felix Neuberghs Stiftelse Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Arvid Carlsson Fonden Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Högskolan I Jönköping Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Dahlin-Ekströmska Fonden Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers Fond nr 1 Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Freja Och Axel Lemans Donationsfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Göteborgs Läkaresällskaps Forskningsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Doktor Felix Neuberghs Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen de Fattiges Vänner i Göteborg Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
GLS Samförvaltade Stiftelser Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Föreningen För Göteborgs Försvar Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Allmänna Hjälpföreningen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
ODD FELLOW LOGEN N:O 50 HEMDALLS STIFTELSER Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
G W Nymbergs Stiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR NEUROLOGISK FORSKNING Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Frimurare Barnhus Direktionen Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
TEATERHISTORISKA SAMFUNDET I GÖTEBORG Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Torsten o Wanja Söderbergs stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Ernst Wallins fond för understöd åt Pauvres Honteux Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Handlanden Herman Svenssons Fond För Blinda Och Synsvaga Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
OLOF OCH CAROLINE WIJKS FOND Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Premiestiftelsen Private Banking Foundations R Norling GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
FÖRENINGEN RÖHSSKA KONSTSLÖJDSMUSEETS VÄNNER Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Rosa O Markus Neubergs Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Anna-Lisa och Bror Björnssons stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Ideella föreningen S:t Lukas i Göteborg med firma S:t Lukas i Göteborg Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Prytz Donationer C R Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Erik Och Lily Philipsons Stiftelse Private Banking Foundations. Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Israelitiska Sjukv- O Begravninssällskap Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Broströmska Sjukhemmets Donationer Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Robert Och Martina Kjellströms, Född Svanfeldt, Stiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Stödstiftelsen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Styrelsen För Göteborgs Sjöfartsmuseum Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Emil och Maria Palms Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Sjöfartsmuséet F Herbert O Karin Jacobssons Fond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Haralds Minne Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Göteborgs Läkaresällskap Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Jubileumsklinikens Forskningsfond mot Cancer Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Eleonore Dicksons Stiftelse Private Banking Foundations. GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Grén-Brobergs Museistiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Änggårdsstiftelsen Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen William Chalmers Donationsfond Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Kassan För Köpmän I Göteborg Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Theodor O Hanne Mannheimers Fond II Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Aktiebolaget Göteborgs Köpmannakonsult Private Banking Foundations, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Disponent CHR Storjohanns Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Waterloo Arbetshem Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Tranemo Sjukhjälps- Och Understödsstiftelser Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Parker Hannifin Abs Pensionsstift för Tjänstemän Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Familjen Knut Och Ragnvi Jacobssons Stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Erna Och Victor Hasselblads Stiftelse Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Edith Och Julius Bambergers Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Agneta Prytz-Folkes och Gösta Folkes stiftelse GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Ingeborg och Knut J:son Marks stiftelse Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Familjeföretagens Pensionsstiftelse Nr 9 Boken Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Karin Och John Drumms Understödsfond Private Banking Foundations, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Stiftelsen Signhild Ekmans Fond För Pauvres Honteux Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse Private Banking Foundations GÖH 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Nils O Dorthi Troedssons Forskningsfond Private Banking Foundations Göh 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Göteborgs Handelskompanis Deposition Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE

SE · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
Berga-Tuna Gård Aktiebolag Berga-Tuna Gårdskontoret 1, Jönåker, SE-D 611 96, SE
ADDvise Group AB (publ) Box 27047, Stockholm, SE-AB 102 51, SE
Heraeus Medical AB Mäster Samuelsgatan 60, 8th floor, Stockholm, SE-AB 11121, SE
Luxway Nordic AB Datavägen 43 A Askim, Gothenburg, SE-O 436 32, SE
Israelitiska Sjukv- O Begravninssällskap Private Banking Foundations GÖH, 420, Gothenburg, SE-O 405 04, SE
Aktiebolaget K.A. Ekström & Son. Box 566, Kristianstad, SE-M 291 25, SE
Fastighets AB Exxit Rådhustorget 10, Helsingborg, SE-M 252 21, SE
Caboran AB Floragatan 17, Stockholm, SE-AB 114 31, SE
Alpharex AB Västra Fageredsvägen 11, Lindome, SE-O 437 41, SE
Aktiebolaget Sollentunahem Malmvägen 10, Sollentuna, SE-AB 192 06, SE
Göranssons Specerier Aktiebolag Ängsvägen 10, Åkarp, SE-M 232 51, SE
Hummingbird Lifestyle Travel AB Gibralargatan 17, Gothenburg, SE-O 412 58, SE
Distreal 1 Strängnäs AB Kungsgatan 44, Stockholm, SE-AB 111 35, SE
Handelsbanken Høyrente Blasieholmstorg 12, Stockholm, SE-AB 106 70, SE
DFP Group AB Kungsgatan 42, Stockholm, SE-AB 111 35, SE
PLC Invest AB Box 285, Norrköping, SE-E 601 04, SE
Westerlund Asset Management AB Solåkravägen 53 Ramdala, Karlskrona, SE-K 373 02, SE
Larsa Foods AB Flygledareg, 6, Malmö, SE-M 212 39, SE
Snask AB Riddargatan 38, Stockholm, SE-AB 114 57, SE
AD SVERIGE AKTIEBOLAG VÄRNAMOVÄGEN 8, VARBERG, 43232, SE