Luxembourg · Postal L - 1471 · Legal Entity Identifier (LEI)Postal code L - 1471 of Luxembourg has 113 Legal Entity Identifiers (LEI).


LU L - 1471 · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
UniGarant: Commodities (2019) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantTop: Europa III 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
Volksbank Heilbronn Asset Allocation 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniVario Point: Sicherheit 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Kurz URA 308, route d´ Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Mündel 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional German Corporate Bonds + 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Emerging Markets (2018) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Emerging Markets 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroRenta Real Zins 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Financial Bonds 2017 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2023) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniAsia 308, route d'Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Bonds 2018 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2023/II) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProInvest: Struktur 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
PrivatFonds: Konsequent pro 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniFavorit: Aktien Europa 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Mündel Flex 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniOptiRenta 2015 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
PRIVATE EQUITY SCS SICAV-SIF - PE-Invest 3 308, Route d` Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniVario Point: Chance 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 308, route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM High Yield Bonds 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantPlus: Europa (2018) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2019) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Europa 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniEM Global 308, Route d´Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Commodities (2017) II 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
PrivatFonds: Konsequent 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniReserve: Euro 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniPacific Aktien 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniPremium Evolution 25 308, route d` Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Commodities (2018) III 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
attrax S.A. 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniVario Point: Ertrag 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Basic Global Corporates HY 308, route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Deutschland (2019) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UI Vario: 2 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Global Covered Bonds 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Emerging Markets (2020) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Basic Global Corporates IG 308, route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniReserve: Euro-Corporates 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantExtra: Deutschland (2019) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantTop: Europa 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Nachhaltig 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniExtra: EuroStoxx 50 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantTop: Europa V 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Local EM Bonds 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Commodities (2017) IV 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProtect: Europa 308, route d'Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Short Term Credit 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroSTOXX 50 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Convertibles Protect 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Deutschland (2016) III 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) 308, route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Emerging Markets (2020) II 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2017/II) 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniValueFonds: Europa 308, route d'Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 308, route d` Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniValueFonds: Global 308, route d'Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
LIGA-Pax-Corporates Union 308, Route d´Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniAbsoluterErtrag 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
Aquantum Global Futures FCP-SIF 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Nordamerika 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantTop:Europa II 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniAusschüttung 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProtect: Europa II 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRentEuro Mix 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroRenta 5J 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Nachhaltig Konservativ 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniAsiaPacific 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2020/II) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Global Convertibles 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRentEuro Staatsanleihen Flex 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Basic Emerging Markets 308, route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Commodities (2017) V 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniMarktführer 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2021) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2017/6J) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Deutschland (2019) II 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
SpardaRentenPlus 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2027) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2017) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2024) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroRenta EmergingMarkets 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniPremium Evolution 100 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniStruktur 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Global High Yield Bonds 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Liquidity 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuropaRenta 308, route d'Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU

LU · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
AMERICA CO-INVEST II LP 37A AVENUE JF KENNEDY, LUXEMBOURG, 1855, LU
Scor Funds - Euro Short Term Duration High Yield 60, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, LU-LU L-1855, LU
Premier U.S. Corporate Bonds Fund - Premier I 287-289, route d'Arlon, Luxembourg, LU-LU L-1150, LU
GIF RE, S.A. 23, avenue Monterey, Luxembourg, LU-LU L-2163, LU
AZ Multi Asset - Best Value 35, avenue Monterey, Luxembourg, LU-LU L-2163, LU
AZ Fund 1 - Asset Dynamic 35 avenue Monterey, Luxembourg, LU-LU L-2163, LU
Swisscanto (LU) Bond Fund - Vision CHF 19, rue de Bitburg, Luxembourg, LU-LU L-1273, LU
GPE Juechen 8 (Lux) S.à r.l. 1, rue Jean-Pierre Brasseur, Luxembourg, LU-LU L-1258, LU
DWS Garant - Deutsche AWM Protected Income 2035 2, boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg, LU-LU L-1115, LU
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Aggregate Bond Fund 80, route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L-1470, LU
CLARUM SP 122, RUE ADOLPHE FISCHE, LUXEMBOURG, 1521, LU
Muzinich Italian Private Debt Fund 6D, route de Trèves, Senningerberg, LU-LU L-2633, LU
Leo Portfolios SIF - Principalium Investment Fund 15, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, LU-LU L-1855, LU
Forum Invest S.à r.l. 6D Route de Trèves, Senningerberg, LU-LU 2633, LU
Sauren Stable Absolute Return 4, Rue Thomas Edison, Luxemburg-Strassen, LU-LU L - 1445, LU
Andbank Funds FCP - Andbank Alternative Selection 1, rue Hildegard von Bingen, Luxembourg, LU-LU L-1282, LU
BG Selection SICAV - Flexible Europe 5, allée Scheffer, Luxembourg, LU-LU L-2520, LU
USM - Signal Bund Systematic Fonds 15, rue de Flaxweiler, Grevenmacher, LU-GR L-6776, LU
USM 15, rue de Flaxweiler, Grevenmacher, LU-GR L-6776, LU
Cape Capital SICAV - SIF - Cape Value Equity Fund 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, LU-LU L-2180, LU