Luxembourg · Postal L - 1471 · Legal Entity Identifier (LEI)Postal code L - 1471 of Luxembourg has 113 Legal Entity Identifiers (LEI).


LU L - 1471 · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
UniGarant: Commodities (2017) III 308, Route d´Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2021) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantTop: Europa V 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniVario Point: Sicherheit 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Mündel Flex 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds 308, route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2019) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroRenta 5J 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroSTOXX 50 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2027) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniAbsoluterErtrag 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Deutschland (2019) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: BRIC (2017) II 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Covered Bonds 2019 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniVario Point: Chance 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniExtra: EuroStoxx 50 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniPremium Evolution 25 308, route d` Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2017) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Commodities (2017) IV 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniValueFonds: Global 308, route d'Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Commodities (2017) II 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniValueFonds: Europa 308, route d'Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniAsia 308, route d'Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Basic Global Corporates HY 308, route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
Aquantum Global Futures FCP-SIF 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Erneuerbare Energien (2018) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroRenta EmergingMarkets 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
attrax S.A. 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniVario Point: Ertrag 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniFavorit: Aktien Europa 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UI Vario: 2 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2024) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniAsiaPacific 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Emerging Markets (2020) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional German Corporate Bonds + 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Financial Bonds 2017 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Short Term Credit 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRentEuro Mix 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniRentEuro Staatsanleihen Flex 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
PrivatFonds: Konsequent pro 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Deutschland (2016) III 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Nordamerika 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProInvest: Struktur 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniStruktur 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniReserve: Euro-Corporates 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniReserve: Euro 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Nachhaltig 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 308, route d` Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
PRIVATE EQUITY SCS SICAV-SIF - PE-Invest 3 308, Route d` Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Global High Yield Bonds 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantTop: Europa 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2017/6J) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Basic Emerging Markets 308, route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2017 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniVario Point: Wachstum 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniOptiRenta 2015 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Basic Global Corporates IG 308, route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia 308, route d`Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantTop: Europa III 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Global 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2020/II) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Europa 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniMarktführer 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Kurz URA 308, route d´ Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Deutschland (2019) II 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Global Convertibles 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniPacific Aktien 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Emerging Markets (2018) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
PrivatFonds: Konsequent 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGlobal Dividende 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Global Covered Bonds 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Best of World (2016) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRent Mündel 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Multi Credit 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Liquidity 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniAusschüttung 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniEM Global 308, Route d´Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Convertibles Protect 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
LIGA-Pax-Corporates Union 308, Route d´Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM Bonds 2018 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) 308, route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Local EM Bonds 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Emerging Markets 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniEuroRenta Real Zins 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional EM High Yield Bonds 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
SpardaRentenPlus 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant: Commodities (2017) V 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniProtect: Europa 308, route d'Esch, Luxembourg-Gasperich, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2017/II) 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniProfiAnlage (2023) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantPlus: Erneuerbare Energien (2018) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniRak Nachhaltig Konservativ 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
Volksbank Heilbronn Asset Allocation 308, Route d´Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniInstitutional Euro Corporate Bonds Flexible 2017 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) 308, route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
UniGarantExtra: Deutschland (2019) 308, Route d´Esch, Luxemburg, LU-LU L - 1471, LU

LU · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
UniRentEuro Mix 308, Route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L - 1471, LU
DWB 1c, rue Gabriel Lippmann, Munsbach, LU-LU L - 5365, LU
Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund 6B, route de Trèves, Senningerberg, LU-LU L-2633, LU
CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, LU-LU L-2180, LU
INVESCO Real Estate Management S.à r.l. 37A, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, LU-LU L-1855, LU
Berenberg European Micro Cap 15, rue de Flaxweiler, Grevenmacher, LU-GR L - 6776, LU
AZ Fund 1 - Hybrid Bonds 35, avenue Monterey, Luxembourg, LU-LU L-2163, LU
THE GUARDIAN SICAV - EXPLORER DYNAMIC FUND 9, RUE SCHILLER, LUXEMBOURG, 2519, LU
Assoco Ré S.A. 74, rue de Merl, Luxembourg, LU-LU L-2146, LU
AZ Pure China 35, avenue Monterey, Luxembourg, LU-LU L-2163, LU
BNP PARIBAS EASY - EQUITY VALUE US 10, RUE EDWARD STEICHEN, LUXEMBOURG, L-2540, LU
Schroder International Selection Fund - Global Target Return 5, rue Höffenhof, Senningerberg, LU-LU L-1736, LU
Plansee Group Service S.A. 101, Route de Holzem, Mamer, LU-CA L - 8232, LU
CP-BK Reinsurance S.A. 74, rue de Merl, Luxembourg, LU-LU L-2146, LU
Natixis International Funds (Lux) I - Emerise Asia Equity Fund 80, route d'Esch, Luxembourg, LU-LU L-1470, LU
BLACK FERRYMAN 15, rue de Flaxweiler, Grevenmacher, LU-GR L-6776, LU
Werte & Sicherheit Nr. 1 4, rue Thomas Edison, Luxembourg-Strassen, LU-LU L-1445, LU
BAA OP 12F, rue Guillaume Kroll, Luxembourg, LU-LU L-1882, LU
Amber Fund SICAV - Global Asset Strategy Fund 12, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, LU-LU L-2453, LU
Unicorn Capital SICAV - BCC Fixed Income Opportunities 60, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg, LU-LU L-1855, LU