Croatia · Legal Entity Identifier (LEI)Croatia has 517 Legal Entity Identifiers (LEI).

HR · Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Name Address
RAUCH Croatia d.o.o. Samoborska cesta 266, Zagreb, 10090, HR
Croatia osiguranje mirovinsko drustvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. - Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe Vatroslava Jagića 33, Zagreb, 10000, HR
OTP invest drustvo za upravljanje fondovima d.o.o. PETROVARADINSKA 1, ZAGREB, 10000, HR
MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA ZAGREB D.D. ULICA RUDOLFA FIZIRA 1, VELIKA GORICA, 10410, HR
PBZ Croatia Osiguranje Dionicko Drustvo za Upravljanje Obveznim Mirovinskim Fondovima - PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A Radnička cesta 44, Zagreb, 10000, HR
Erste Asset Management d.o.o. - Erste Adriatic Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Ivana Lučića 2a, Zagreb, 10000, HR
Tim Kabel d.o.o. Savska cesta 103, Sesvete, 10360, HR
ZB Invest d.o.o. Ivana Lučića 2a, Zagreb, HR-21 10000, HR
SARDINA d.o.o. Ratac 1, Postira, 21410, HR
TRANSEUROPEAN PROPERTIES IV SUPERMARKET 2 D.O.O. ILICA 1, ZAGREB, 10000, HR
Allianz ZB d.o.o. drustvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom - AZ obvezni mirovinski fond kategorije B Nike Grškovića 31, Zagreb, 10000, HR
RP GLOBAL DANILO d.o.o. BIJENIČKA 21, ZAGREB, 10000, HR
MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O. Zastavnice 25c, Hrvatski Leskovac, 10251, HR
Raiffeisen Bonds Heinzelova 44, Zagreb, 10000, HR
ARRIVA Hrvatska d.o.o. Ulica Svetog Leopolda Mandica 33, Osijek, 31000, HR
AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. RADNIČKA CESTA 182, ZAGREB, 10000, HR
ZB Invest d.o.o. - ZB global UCITS fond Ivana Lučića 2a, Zagreb, 10000, HR
Lux Ulaganja d.d. Miramarska 24, Zagreb, HR-21 10000, HR
FEH ULAGANJA D.O.O. MIRAMARSKA 24, ZAGREB, 10000, HR
InterCapital Asset Management d.o.o. - InterCapital SEE Equity - otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom Masarykova 1, Zagreb, 10000, HR